Doorgaan naar hoofdcontent

Ontmoeten

Ik zet me al een tijd in voor de Wereldvredesvlam Twente. Eerst om hem te realiseren, wat lukte. Sinds maart 2012 brandt de vlam in de Wonne in Enschede. Daarna steeds meer om het licht van deze vlam uit te dragen. Ook dat lukt. Niet alleen door de samenwerking met een mooi stel mensen, maar ook door twee nieuwe programma's die we samen hebben neergezet.

In het licht van...
In oktober zijn we gestart met een maandelijkse serie ontmoetingen In het licht van... Vrede. We hebben aan verschillende levensbeschouwingen en religies gevraagd om hun visie op Vrede met elkaar te delen. Zo maakt u dus kennis met de rijke verhalen, ervaringen, gedichten, gebeden en muziek uit ondermeer het Christendom, Jodendom, Boeddhisme, Hindoeïsme, Humanisme en de Islam.

De eerste avond was al een warm succes. En deze week belooft weer bijzonder te worden. Dit keer met de Raad voor Levensbeschouwingen en Religies. Zij vertellen over de betekenis van de diamant, die symbool staat voor de pluriformiteit van de Raad. Daarna staat de avond in het teken van het bindend element tussen levensbeschouwingen en religies: de Golden Rule. Deze Rule wordt geconcretiseerd met het Handvest van compassie van Karin Armstrong, de drie niveaus van Vriendschap volgens Aristoteles en het politiek traktaat van Spinoza.

Interessant? We zien u graag op 28 november vanaf 19.30 uur in de Wonne. En natuurlijk alle andere laatste donderdagen van de maand in 2014!


Lopend vuurtje voor Syrië
Zo'n ander mooi initiatief vindt plaats op de basisscholen. We hadden al het lespakket voor de bovenbouw. Op verzoek hebben we dat verrijkt met een speciale lesbrief over omgaan met spanning.

Syrische kinderen maken een oorlog van ver weg dichtbij mee. Ouders die in spanning leven en via de televisie thuis of op school komt van alles binnen. Kinderen zullen hier verschillend mee omgaan, afhankelijk van hun ouders en hun eigen beleving. Ook op school heeft dit invloed. School heeft dus een belangrijke rol voor deze kinderen. De extra  lesbrief geeft invulling aan de vraag: ‘Wat kunnen we op school doen voor kinderen die thuis een langere termijn van spanning ervaren?’

Inmiddels hebben we vanuit schoolbesturen in Enschede, Hengelo en Oldenzaal belangstelling ontvangen voor dit lespakket. We verwachten hier verschillende scholen blij mee te gaan  maken. En daar zijn we trots op!

Reacties

Populaire scribble

Spoedberaad

We zitten midden in de module Moreel Beraad. We leren waar een ethisch dilemma aan moet voldoen, welke vormen van moreel beraad er zijn en hoe je als geestelijk begeleider een goede gespreksleider bent. We oefenen in groepjes met zelf ingebrachte casussen. Twee dingen zijn cruciaal in dit proces: wat is de werkelijke kernvraag en waar ligt het 'hittepunt' van het dilemma. Zo puzzel je als groep stapsgewijs naar een besluit waarmee je de minste morele schade aanricht. Het analytische van deze rol ligt me wel. In de praktijk word ik onverwacht uitgedaagd. De hele weg van Enschede naar Utrecht loopt mijn morele stressthermometer op naar een vurig hittepunt door de schaamteloze houding van een medereiziger. Best knap eigenlijk, dat je zo stoïcijns helemaal je eigen ding kunt doen. Ondertussen oefen ik op de zinsconstructie van de juiste kernvraag: "Moet ik de reiziger op dit moment aanspreken op het vervuilen van de zitplaats en bezethouden van twee extra plekken, als hij verd