donderdag 28 april 2011

*OpenMargin geopend!

4 reacties
Vandaag zag ik de hashtag #TNW2011 vaak voorbij tweeten. Er was kennelijk weer wat leuks te doen! Ik begreep pas dat het écht om iets leuks ging toen ik de tweet van m'n kantlijnkrabbelende vrienden van *OpenMargin voorbij zag komen. Ze hebben hun mooie project met trost gelanceerd tijdens The Next Web in Amsterdam. Top! En dat vond tweetende collega Jan Klerk ook.

Weten wat hun appje precies doet? Bekijk deze mooie demo. En bestel die iPad dus nu toch maar, weer een reden om dat niet langer uit te stellen.

Two Thumbs Up voor Ruth, Joep en Marc!

zaterdag 23 april 2011

Van realisatie naar nazorg en borging

0 reacties
Klik hier voor deze brochure

Voordat u denk 'wat zit die Scribbles toch te niksen' praat ik u even in staccato bij over de activiteiten die de laatste weken mijn biblioleven beheersden.

Afronding projectjaar
Biebsearch junior is nog bezig, maar ik moet al wel alle beloofde en gerealiseerde resultaten van 2010 inhoudelijk en financieel verantwoorden en overdragen aan OCW. Dat rapport is een mooi rapport geworden, maar moet nog wel even langs allerlei ambtelijke apparaten om te zorgen dat OCW er een krulletje onder zet. De eindstreep is in zicht, volgens mij hebben we een goed verhaal. Top!

Werkplannen 2011/2012
Bijna alle pilotscholen hebben in april hun werkplannen voor 2011/2012 in elkaar gezet. De 3-van-Biddinghuizen volgen in mei. Deze tweede keer ging dat al een stuk sneller, dat is mooi om te zien. Veel lof was er voor de effecten van boek1boek. Zelfs de stoerste nietlezers zaten met spanning te wachten op de kist met 'hun' bestelde boek en dan had je geen kind meer aan ze. Het stillezen werd ineens echt Stil Lezen. De scholen die nu nog niet met alle groepen meededen gaan dat volgend jaar wel doen. Top!

Mediawijsheid
We hebben in mei nog een plenaire bijeenkomst rondom mediawijsheid met alle ICT-ers in de agenda staan. Evalueren wat we hebben gedaan en discussiëren over de belangrijkste mediawijsheid thema's voor een school. Om uiteindelijk een gezamenlijk kader voor een beleidsplan op te stellen. Met dat kader gaan we volgend jaar verder, zodat iedere school straks z'n eigen mediawijsheidbeleidsplan heeft. En hopelijk kunnen we in mei ook proosten op een mooie provinciale samenwerking met Bramediawijs. Top!

Babbeldebabbeldebabbel
Ik heb veel kilometers gemaakt dit schooljaar en me soms de blaren op de tong gepresenteerd. De uitnodigingen om het verhaal van Biebsearch junior te komen vertellen vlogen binnen. En dat was leuk. Bibliotheken, onderwijs, gemeente, directies, van 5 tot 50 man, vanalles wat. En overal wordt instemmend geknikt. Ja, dit is een goede ontwikkeling van de bibliotheken, wat zou het mooi zijn als we dit met elkaar gaan realiseren. Nou, we zijn een flink eind op weg. Top!

Gluren bij de buren
Ik mocht soms ook onopvallend aanschuiven in de zaal om naar iemand anders te luisteren. Bij Lezen Centraal bijvoorbeeld, waar Leesplan.nl werd gepresenteerd en waar Suzanne Mol vertelde over haar onderzoek naar de correlatie tussen lezen en intelligentie. En vorige week was ik nog bij de conferentie van Kunst van Lezen in Den Bosch, waar het succes van de Bosche schoolBIEBs werd getoond en waar vijf mooie nieuwe brochures werden gelanceerd. Ook daaruit blijkt: lezen werkt, schoolbibliotheken werken, netwerken werken, we zijn goed bezig. Top!

Landelijk educatief programma
Dat we met elkaar goed bezig zijn lieten ze óók zien in Den Bosch. Het landelijke overleg, waar Biebsearch junior al een jaar deel van uitmaakt, heeft een visiedocument opgeleverd over een toekomst waarin het beste van Kunst van Lezen, Biebsearch, Boek1boek, Leesplein en Schoolbieb.nl is samengebracht. Ondersteund door een monitoringsinstrument, om te meten wat het werkelijke resultaat is van al onze inspanning waar het gaat om betere leesprestaties, hogere leesmotivatie en een betere taalontwikkeling. In 2011 starten Kunst van Lezen en Biebsearch junior/boek1boek met 2 scholen waarin we die samenvlechting gaan onderzoeken en in het najaar van 2011 presenteren we tijdens zes provincile roadshows de visie en toekomst van de Bibliotheek op School. Dan weet u dat vast. Top!


Financiën
En dan ga ik ook nog aan het rekenen. Welke scenario's zijn er mogelijk om dit alles voor bibliotheken rendabel en voor scholen betaalbaar te maken. Dat noemen we 'een uitdaging'. Maar die ga ik graag aan, want overal waar ik dit programma presenteer zie ik blije gezichten: van de scholen omdat we hen degelijk en structureel helpen, van de bibliotheken omdat ze hun plek in de samenleving geborgd zien en van de kinderen omdat ze weer zoveel mooie boeken hebben ontvangen en gelezen. Top!

Dus blijf de nieuwsberichten op onze projectsite volgen en vergeef me dat ik hier wat minder scribble dan u van me gewend bent. Ik ben er wel, maar het moet even een maatje minder. Al die kinderen van Nederland hebben me nodig, en dat is ook niet niks!

vrijdag 22 april 2011

Fijne Paasdagen!

0 reacties
Komt het toch nog een beetje goed deze vrijdag.

dinsdag 12 april 2011

Moord in de Schilderswijk

4 reacties
Het bezuinigingsbijltje hakt er lustig op los in bibliotheekland. En dit is nog maar het begin, wordt mij verteld. Ondertussen schieten de ingezonde brieven over deze culturele kaalslag als paddenstoelen uit de lucht. Ook hoor ik veel noodklokken luiden. In veel gevallen zijn het prominente schrijvers of Neerlandici die aan de bel trekken. Mooi!

Vandaag in de Volkskrant prijkte weer zo'n pareltje, dit keer van kinderboekenschrijvers Thijs Goverde en Mirjam Oldenhave. Woorden die om een prijzenswaardig afsluitend 'Amen' vragen. Vandaag prijken ze dus ook op dit blog. Bedankt, Thijs en Mirjam.

Dat de Nederlandse cultuur bedreigd wordt; dat de vijanden van onze beschaving zich als parasieten in ons midden hebben genesteld; dat de heersende elite het straatschorem al veel te lang vrij spel heeft gegeven - niemand zal het betwisten.

Alleen over de vraag wie hier nou eigenlijk het schorem is, wordt nog enigszins gesteggeld. Het antwoord vonden wij in de Schilderswijk. In die Haagse prachtwijk, of krachtwijk, of welk eufemisme je ook maar gebruiken wil, vind je hele schoolklassen zonder ook maar één autochtoontje. Het laat zich raden dat het Nederlands van de leerlingen te wensen overlaat. Er schijnen zelfs kinderen bij te zijn die ook de taal van hun ouders niet vloeiend spreken. Alsof ze twee tweede talen hebben. En geen enkele eerste.

Dit is niet het drama van de multiculturaliteit, dit is het drama van de nul-culturaliteit. Hun docenten valt niets te verwijten. Die roeien woest tegen de stroom in, met alle riemen die ze hebben en zelfs met riemen die ze niet hebben. Met de riemen van de bibliotheek bijvoorbeeld.

Wij kennen geen enkele bibliotheek die zó verweven is met de omliggende scholen als de Bibliotheek Schilderswijk. Schoolklassen komen naar de bieb voor het ene project na het andere. Ontmoetingen met schrijvers, voorleesuurtjes, instructie over wat dat nou eigenlijk is, een bibliotheek. En hope je dat doet, een boek uitzoeken. De bieb gaat ook naar de scholen toe. Projectje zus, projectje zo. Workshops 'beleefd zijn', onder het ietwat wanhopige motto: 'u zeggen is ook taal'.

Dit is geen wijk van lezers. Dat laatste heeft het gemeentebestuur ook gemerkt. En zijn reactie is voorspelbaar: hier hoeft helemaal geen bieb te staan. En de kinderen, die in de bieb hun boeken lezen? (Want er wórdt wel gelezen, maar dat is geen lenen, dus dat zie je niet terug in de cijfers.) Ach, die kinderen gaan toch gewoon naar een filiaal verderop?

Maar dat is nog best een eind lopen. En er zijn in de Schilderswijk niet zoveel ouders die hun kroost naar de bibliotheek brengen.

Dat is dan jammer, zegt de wethouder. Daar kunnen wij allemaal geen rekening mee houden. En zo dreigt het belangrijkste bolwerk van de Nederlandse taal en cultuur te verdwijnen van de plek waar het het hardst nodig is.

Het lijkt wel alsof de gemeente niets liever ziet dan halfgeletterde, op straat rondhangende allochtonen. Schorem. Het mag duidelijk zijn dat we hier niet op de rondhangers doelen. De barbaren rammelen al lang niet meer aan de poort, ze zitten al in het gemeentehuis.

De petitie tekenen kan natuurlijk ook!

Foto

vrijdag 8 april 2011

Het is weer tijd

6 reacties
voor een weekendje op het platteland met m'n favoriete yogini Léah Kline. Juist omdat ik er eigenlijk helemaal geen tijd voor heb. Wie weet zie ik dit keer ineens wel het licht, het is tenslotte nooit te laat voor een wonder...

dinsdag 5 april 2011

Zelfs 140 tekens is voor nu even teveel...

0 reacties
Via Postsecret

Maar zoals altijd, er zullen weer rustiger tijden komen.
Ooit, als pasen en pinkster...

zaterdag 2 april 2011

Passie voor papier

8 reacties
Bij het zien van de titel en het beeld had ik al zo'n vermoeden, maar bij het horen van de eerste tonen van de muziek wist ik het zeker: dit wordt een leuk verhaaltje!