Doorgaan naar hoofdcontent

Kiezen én Delen op de Bibliotheek2daagse


Van de Online Educa in Berlijn toog deze bibliothecaris vorige week dus linea recta door naar de niet minder flitsende Bibliotheek2daagse in Groningen. Alwaar we op het innovatieplein Onderwijs & Jeugd voor het eerst echt samen de gezamenlijke aanpak van de Bibliotheek op school presenteerden. Een aanpak die het motto van deze 2daagse van harte ondersteunt: Kiezen én Delen. Kiezen voor onderwijs - in je beleid en begroting - en Delen met elkaar - in de branche en in je lokale netwerk.

Omdat alles nog 'in aanbouw' is en het echte bouwen nu pas gaat beginnen, hebben we ons beperkt tot het tonen van een visualisatie van de te verwachten inhoud, hoe deze aansluit bij het proces van opbrengstgericht werken in het onderwijs, wat we aan randvoorwaarden zullen realiseren om dit alles waar te maken en wat u in onze toolkit zult aantreffen. En ja, dat past allemaal in één plaatje.

Voor iedereen die wil weten wat hij moet doen om aan te sluiten hadden we een mooie actielijst klaarliggen. Want u kunt inderdaad morgen al beginnen, met het bepalen van uw visie op uw educatieve bibliotheek, met het zoeken naar samenwerking binnen uw provincie, met het analyseren van uw interne organisatie en vooral met het blijven volgen van alle ontwikkelingen via de website. En die plaatjes zien en dan zo uit.

de Bibliotheek op school - inhoud en actielijst / december 2011

Hebben we veel mensen gesproken? Ja, best wel.
Vonden ze het een goed verhaal? Over het algemeen wel gelukkig.
Waren de plaatjes duidelijk? Ja, dat was genoeg voor een goed gesprek op elk niveau.
Waren er veel kritische vragen? Dat viel me reuze mee.
Hebben we veel visitekaartjes uitgedeeld? Genoeg, maar we hebben er nog heel veel over voor alle andere gelegenheden die in 2012 voorbij gaan komen.
Was het gezellig zo met elkaar? Nou, dat kun je wel zeggen!

Of ik verder nog iets van deze 2daagse heb meegekregen?
Jawel hoor. De openingssessie bijvoorbeeld, die me vooral is bijgebleven door de leuke theateract, waarin taal, muziek, jongleren en humor bijeen kwamen. En die me leerde dat het verrekte lastig is om met je rechtervoet rondjes naar rechts te draaien en met je wijsvinger een 6 in de lucht te schrijven.

Ik was bij onze eigen masterclass, waarbij alle aanwezigen in een Rondom 10-achtige setting discussieerde over strategisch netwerken. Hoe pak je dat aan, waar loop je tegenaan, bij wie moet je zijn, hoe stel je je op en wat doe je als een (goede) relatie er gewoon even niet in zit. Met als verrassende afsluiting een flitsbezoek van een groep 7/8, die alle aanwezige directeuren de kans gaf ter plekke te netwerken. Want dit zijn immers de kinderen waar we dit allemaal voor doen, dus vraag maar raak. We weten nu in ieder geval de oplossing voor bijna elk probleem: meer iPads!

En ik was bij de mini-sessie van Kees Broekhof, waarin de eerste resultaten van de 0-meting met ons nieuwe monitoringsinstrument werden gepresenteerd. Mooie statistieken, mooie grafieken, soms verrassende uitkomsten en heel veel suggesties vanuit de zaal om het nog beter te maken. Mijn conclusie is in ieder geval dat we hiermee een prima tool in handen hebben om inzichtelijk te maken hoe het op enig moment in de school met lezen is gesteld en daarmee het gesprek te beginnen over waar het anders of beter zou kunnen. Doelen bepalen dus en dan de beste werkwijze en inhoud daarbij kiezen. Ook dat is de Bibliotheek op school.

Tot slot legde kernteamgenoot Jan Klerk in zijn mini-sessie uit wat we op het digitale vlak van Bibliotheek.nl kunnen verwachten rondom Onderwijs en Jeugd. Met natuurlijk aandacht voor de komende portal voor de Bibliotheek op school en de integratie daarin van Leesplein en van dat wat overblijft van Schoolbieb.

Conclusies
Tja, er is natuurlijk veel meer gebeurd en veel meer gezegd. Over alle bezuinigingen, over de toekomst van de bibliotheek, over de landelijk uit te lenen e-books, over de nieuwe visie van OCW op de fysieke en de digitale bibliotheek, over het moeilijk kunnen kiezen én delen in deze branche, maar ook over hoop, kansen en uitdagingen. Ik weet in ieder geval wat mij voor de Bibliotheek op school te doen staat de komende tijd en daar ga ik me samen met m'n  teamgenoten Jellie Tiemersma, Marleen Wijnen en Jan Klerk en samen met de afzonderlijke projectleiders van de inschuivende projecten bijzonder hard voor maken.

Rest me niets anders dan u nog even mee te geven welke kennis en kunde deze twee beursdagen mij persoonlijke hebben opgeleverd:
  • Bestaande relaties zijn verdiept.
  • Nieuwe relaties hebben m'n netwerk breder gemaakt.
  • Vele twitterfollowers kregen ineens een stem en gezicht.
  • Jan Mulder heeft eindelijk uitsluitsel gegeven over het mysterieuze incident van de verdwijnende Matthijs van Nieuwkerk. De bibliotheek gaat hem echt na aan het hart.
  • Zet een goede dj achter de draaitafel en ook bibliothecarissen komen echt wel in de benen om de heupen los te schudden.
  • Met 700 man tegelijk eten én luisteren naar een lezing of praatprogramma is gewoon niet zo'n handige combinatie. Dan moet je echt kiezen en dan wint het volle bord en je netwerkende buurman.
  • Zo'n branchebeurs geeft toch ook veel rust, de mail en telefoon bleven echt heerlijk stil! 

Bedankt allemaal voor deze geslaagde 2daagse. Volgend jaar staan we er weer met de Bibliotheek op school en wat mij betreft dan echt met alle fysieke elementen uit de toolkit die u nodig hebt om aan de slag te gaan. En ik vind de Antillen als locatie voor 2012 niet eens zo'n slecht plan. Tot dan!


Foto via DOKLAB on Flickr.
Meer berichten over onderdelen van de b2d leest u onder andere bij teamgenoot Jan Klerk.

Reacties

Populaire scribble

Spoedberaad

We zitten midden in de module Moreel Beraad. We leren waar een ethisch dilemma aan moet voldoen, welke vormen van moreel beraad er zijn en hoe je als geestelijk begeleider een goede gespreksleider bent. We oefenen in groepjes met zelf ingebrachte casussen. Twee dingen zijn cruciaal in dit proces: wat is de werkelijke kernvraag en waar ligt het 'hittepunt' van het dilemma. Zo puzzel je als groep stapsgewijs naar een besluit waarmee je de minste morele schade aanricht. Het analytische van deze rol ligt me wel. In de praktijk word ik onverwacht uitgedaagd. De hele weg van Enschede naar Utrecht loopt mijn morele stressthermometer op naar een vurig hittepunt door de schaamteloze houding van een medereiziger. Best knap eigenlijk, dat je zo stoïcijns helemaal je eigen ding kunt doen. Ondertussen oefen ik op de zinsconstructie van de juiste kernvraag: "Moet ik de reiziger op dit moment aanspreken op het vervuilen van de zitplaats en bezethouden van twee extra plekken, als hij verd