Doorgaan naar hoofdcontent

Van realisatie naar nazorg en borging

Klik hier voor deze brochure

Voordat u denk 'wat zit die Scribbles toch te niksen' praat ik u even in staccato bij over de activiteiten die de laatste weken mijn biblioleven beheersden.

Afronding projectjaar
Biebsearch junior is nog bezig, maar ik moet al wel alle beloofde en gerealiseerde resultaten van 2010 inhoudelijk en financieel verantwoorden en overdragen aan OCW. Dat rapport is een mooi rapport geworden, maar moet nog wel even langs allerlei ambtelijke apparaten om te zorgen dat OCW er een krulletje onder zet. De eindstreep is in zicht, volgens mij hebben we een goed verhaal. Top!

Werkplannen 2011/2012
Bijna alle pilotscholen hebben in april hun werkplannen voor 2011/2012 in elkaar gezet. De 3-van-Biddinghuizen volgen in mei. Deze tweede keer ging dat al een stuk sneller, dat is mooi om te zien. Veel lof was er voor de effecten van boek1boek. Zelfs de stoerste nietlezers zaten met spanning te wachten op de kist met 'hun' bestelde boek en dan had je geen kind meer aan ze. Het stillezen werd ineens echt Stil Lezen. De scholen die nu nog niet met alle groepen meededen gaan dat volgend jaar wel doen. Top!

Mediawijsheid
We hebben in mei nog een plenaire bijeenkomst rondom mediawijsheid met alle ICT-ers in de agenda staan. Evalueren wat we hebben gedaan en discussiëren over de belangrijkste mediawijsheid thema's voor een school. Om uiteindelijk een gezamenlijk kader voor een beleidsplan op te stellen. Met dat kader gaan we volgend jaar verder, zodat iedere school straks z'n eigen mediawijsheidbeleidsplan heeft. En hopelijk kunnen we in mei ook proosten op een mooie provinciale samenwerking met Bramediawijs. Top!

Babbeldebabbeldebabbel
Ik heb veel kilometers gemaakt dit schooljaar en me soms de blaren op de tong gepresenteerd. De uitnodigingen om het verhaal van Biebsearch junior te komen vertellen vlogen binnen. En dat was leuk. Bibliotheken, onderwijs, gemeente, directies, van 5 tot 50 man, vanalles wat. En overal wordt instemmend geknikt. Ja, dit is een goede ontwikkeling van de bibliotheken, wat zou het mooi zijn als we dit met elkaar gaan realiseren. Nou, we zijn een flink eind op weg. Top!

Gluren bij de buren
Ik mocht soms ook onopvallend aanschuiven in de zaal om naar iemand anders te luisteren. Bij Lezen Centraal bijvoorbeeld, waar Leesplan.nl werd gepresenteerd en waar Suzanne Mol vertelde over haar onderzoek naar de correlatie tussen lezen en intelligentie. En vorige week was ik nog bij de conferentie van Kunst van Lezen in Den Bosch, waar het succes van de Bosche schoolBIEBs werd getoond en waar vijf mooie nieuwe brochures werden gelanceerd. Ook daaruit blijkt: lezen werkt, schoolbibliotheken werken, netwerken werken, we zijn goed bezig. Top!

Landelijk educatief programma
Dat we met elkaar goed bezig zijn lieten ze óók zien in Den Bosch. Het landelijke overleg, waar Biebsearch junior al een jaar deel van uitmaakt, heeft een visiedocument opgeleverd over een toekomst waarin het beste van Kunst van Lezen, Biebsearch, Boek1boek, Leesplein en Schoolbieb.nl is samengebracht. Ondersteund door een monitoringsinstrument, om te meten wat het werkelijke resultaat is van al onze inspanning waar het gaat om betere leesprestaties, hogere leesmotivatie en een betere taalontwikkeling. In 2011 starten Kunst van Lezen en Biebsearch junior/boek1boek met 2 scholen waarin we die samenvlechting gaan onderzoeken en in het najaar van 2011 presenteren we tijdens zes provincile roadshows de visie en toekomst van de Bibliotheek op School. Dan weet u dat vast. Top!


Financiën
En dan ga ik ook nog aan het rekenen. Welke scenario's zijn er mogelijk om dit alles voor bibliotheken rendabel en voor scholen betaalbaar te maken. Dat noemen we 'een uitdaging'. Maar die ga ik graag aan, want overal waar ik dit programma presenteer zie ik blije gezichten: van de scholen omdat we hen degelijk en structureel helpen, van de bibliotheken omdat ze hun plek in de samenleving geborgd zien en van de kinderen omdat ze weer zoveel mooie boeken hebben ontvangen en gelezen. Top!

Dus blijf de nieuwsberichten op onze projectsite volgen en vergeef me dat ik hier wat minder scribble dan u van me gewend bent. Ik ben er wel, maar het moet even een maatje minder. Al die kinderen van Nederland hebben me nodig, en dat is ook niet niks!

Reacties

Populairste scribble

Uit het veld geslagen

Deze tweede lesdag van ons nieuwe schooljaar zit ik voor het eerst thuis in zoom. De zomergriep heeft me te pakken. Inmiddels koortsvrij, maar zowel m'n kriebelhoest als m'n lichaam houd ik liever uit trein en klaslokaal. Gelukkig is er een online verbinding en dat werkt prima.  Mystagogie. Dat is zowel het mooiste als het meest ongrijpbare vak tot nu toe. De docent definieert dit als 'het verdiepen van het vertrouwen op een begeleiding vanuit en in het mysterie'. Waarbij 'een mystagoog, in het luisteren naar het levensverhaal, beluistert hoe het mysterie zich wil ontsluiten in de ander diens identiteit en zelfbewustzijn'. Snap je? Nee, ik ook nog niet. Maar tijdens deze les worden weer twee prachtige mystieke teksten besproken, veel vragen gesteld en vallen er mooie stiltes na de antwoorden die ieder hier voor zichzelf op geeft. Ik leer dat mystagogie vooral gaat over en begint met luisteren. Dat kan vanuit bijvoorbeeld stilte, liefde, intuïtie of niet-weten. N